Polish Provinces Award is available to any FT8SP.org.pl members whose uploaded logbooks contains at least one confirmed contact from each of the 16 Polish provinces.

Winners of the FT8SP

SV1AIQ
F5PAC
UR8IDX
SV1FJP
R1AV
EA7HY
HB9MOP
UT0IL
PA1JM
EA5HM
HB9MOZ
I0BYR
M0SDY
UT5ZC
I0KTE
YO4NF
LB8OH
M7WLK

Users Online

> Guests Online: 1

> Members Online: 0

> Total Members: 2,495
> Newest Member: SV8DCY

Logbook dBase

FT8SP QOSs dBase
from the Worldfrom Poland
357,2121,373,790
Total(1): 1,731,002
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure.
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored).
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020.

EOL

The First edition of FT8SP Award Program will finish at 30 November 2021.
Printed certificates you can order to 31 December 2021.

The Second edition of FT8SP Award Program is in my plan. More details about it I will publish at beginning of 2022.

Top 15 - SP Stations

NoCallsignScore
1SP9UPH1215
2SP6SOZ1054
3SP1TJ779
4SP4MPH693
5SP6EIY677
6SP6EFY659
7SP4GED606
8SP7WT466
9SP5BBG457
10SP1IT428
11HF1J421
12SQ9EZE415
13SP2EUI398
14SP6DVP394
15SP9RA392
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station.
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP.

FT8SP Satistics

Polish Provinces confirmed by bands

Przewodnik użytkownika SP (in Polish)Print

INSTRUKCJA W TRAKCIE EDYCJI/TWORZENIA

FT8SP zbiera i porównuje logi stacji SP i DX.

FT8SP nie jest zintegrowany z żadnymi zewnętrznymi
serwisami logującymi takimi jak np.  LoTW, QRZ, etc.
FT8SP nie wysyła informacji o łącznościach
do żadnego serwisu zewnętrznego.

Baza danych FT8SP zawiera tylko informacje o
przeprowadzonych łącznościach przesłane przez
użytkowników w ramach logów.

Jeżeli serwis FT8SP nie może, w danym momencie, 
potwierdzić łączności to być może potwierdzi ją
w przyszłości - użytkowników serwisu przybywa,
przybywa również logów w bazie danych.

Przesyłanie logów ADIF przez użytkowników 
jest jedyną metodą wprowadzania łączności
do bazy danych FT8SP.

FT8SP akceptuje tylko połączenia FT8/FT4
przeprowadzone
po1.01.2020.

 

 

 


Dla DX dyplomy są przyznawane za uzyskanie potwierdzeń łączności ze wszystkimi województwami SP (w różnych kategoriach).

Dla SP dyplomy są przyznawane za minimum 100 potwierdzeń dla DX w wyniku których DX zalicza województwo. 

Większość informacji na stronie internetowej FT8SP jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, dlatego też należy zacząć od zarejestrowania znaku krótkofalarskiego czyli założenia konta w serwisie FT8SP.

Wiele odpowiedzi na temat działania FT8SP można znaleźć w FAQ.

SPIS TREŚCI

Rejestracja

Odzyskiwanie hasła

Zmiana hasła

Województwo - ustawienie

Przesyłanie plików ADIF

Member Navigation (opis pozycji menu)


Rejestracja

W oknie Login wybierz link Click here to register:

Article Images: man_reg_0.jpg

Wypełnij formularz rejestracyjny podając:

Article Images: man_reg_1.jpg

Login password - hasło dla swojego konta, hasło nie może być krótrze niż 8 znaków, może zawierać cyfry i znaki: @!#$%&\/()=-_?+*.,:;. Dla swojego własnego bezpieczeńtwa użyj hasła którego nie używasz na innych stronach w Internecie.

Confirm password - w celu uniknięcia pomyłki, wpisz ponownie hasło

Callsign - nazwa logowania, nazwą logowania musi być znak krótkofalarski, pamiętaj, że nie będziesz miał możliwości na dokonanie późniejszej zmiany w nazwie logowania

Email Address - czynny adres email

Hide Email? - wybierz Yes jeżeli chcesz pozwolić aby inni zalogowani użytkownicy mogli zobaczyć Twój adres email, jeżeli nie życzysz sobie tego wybierz No

Email about Awards? - wybierz Yes jeżeli chcesz aby informacja o Twoich zdobytych nagrodach była wysyłana poprzez email

Po wypełnieniu powyższych informacji kliknij przycisk Registration of participant in the FT8SP diploma program

Jeżeli podane informacje są prawidłowe zobaczysz komunikat:

Article Images: man_reg_2.jpg

oznacza on, że rejestracja się powiodła i na podany w formularzu rejestracyjnym adres email została wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający (aktywacyjny).

Odbierz pocztę email i odszukaj wiadomość z serwisu FT8SP:

Article Images: man_reg_4.jpg

kliknij w link aktywacyjny. Zostaniesz przeniesiony na stronę FT8SP i zobaczysz komunikat:

Article Images: man_reg_5.png

Twoje konto jest już w pełni potwierdzone, ale jeszcze nie będziesz się mógł zalogować. Ostatecznej akceptacji konta dokonuje administrator. Informację o akceptacji konta przez administratora otrzymasz w wiadomości email. Ponieważ akceptacja przez administratora nie jest procedurą automatyczną czas oczekiwania na akceptację może wynosić od kilku minut do kilku godzin.

Jeźeli otrzymasz maila o poniższej treści:

Article Images: man_reg_6.jpg

możesz zalogować się na swoje konto na stronie FT8SP - rejestracja zakończona.


Formularz rejestracyjny jest chroniony przez technologię Google reCATCHA v.3. Może się zdarzyć, że rejestracja nie dojdzie do skutku (np. wypełnianie formularza trwało zbyt długo) i zobaczysz kominikat:

Article Images: man_reg_3.jpg

w takim przypadku należy wypełnić formurz rejestracyjny ponownie.

idź na początek

Odzyskiwanie hasła

Jeżeli nie możesz się zalogować na swoje konto z użyciem znaku stacji i hasła to prawdopodobie wpisujesz nie właściwe hasło. Hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i nie ma możliwości ich odzyskania, należy ustanowić nowe hasło.

W oknie Login wybierz link Forgotten your password? Request a new one here:

Article Images: man_pass_0.jpg

w polu formularza (Please enter the email address your account is registered with below.) należy wpisać adres email podany przy rejestracji konta w FT8SP i wysłać formularz za pomocą przycisku Send Password:

Article Images: man_pass_1.jpg

na adres email system wyśle wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci zmiany hasła. Informuje o tym poniższy komunikat:

Article Images: man_pass_2.jpg

Odbierz pocztę email i odszukaj wiadomość z serwisu FT8SP. Kliknij na link aby potwierdzić chęć zmiany hasła:

Article Images: man_pass_3.jpg

system wygeneruje nowe hasło tymczasowe i wyśle je do użytkownika. Potwierdzeniem tego faktu będzie poniższy komunikat:

Article Images: man_pass_4.jpg

Ponownie odbierz pocztę email i odszukaj wiadomość z serwisu FT8SP. Wiadomość będzie zawierała hasło tymczasowe z użyciem którego będzie się można zalogować do FT8SP:

Article Images: man_pass_5.jpg

Dla uniknięcia błędów zmiast wpisywać hasło tymczasowe lepiej użyć metody KOPIUJ/WKLEJ.

Hasło tymaczasowe nie jest hasłem jednorazowym, ale dla własnego bezpieczeństwa należy je niezwłocznie zmienić (najlepiej zaraz po zalogowania do serwisu) na własne.

idź na początek

Zmiana hasła

W celu zmiany hasła należy wybrać opcję Edit Profile:

Article Images: man_chpass_0.jpg

Operacja zmiany hasła wymaga podania hasła dotychczasowego.

Article Images: man_chpass_1.jpg

Login password - hasło dotychczasowe (czyli np. hasło tymczasowe)

New login password - nowe hasło

Confirm password - w celu powierdzenia zgodności należy ponownie wpisać nowe hasło

Akceptujemy zmianę hasła klikając przycisk Update Profile. Powodzenie operacji zmiany hasła potwierdzone zostaje komunikatem:

Article Images: man_chpass_2.jpg

idź na początek

Województwo

Przed przesłaniem ADIF należy ustalić jakiego województwa dotyczyć będą łączności zapisane w logu. Informacja o województwie jest zapisana z każdym wpisem o łączności w bazie danych. Możliwość zmiany województwa jest przydatna w sytuacji gdy stacja pracuje z innego niż zazwyczaj województwa, np. praca terenowa.

Brak ustalenia województwa uniemożliwia przesłanie plików ADIF.

Informacja o braku ustalowego województwa jest sygnalizowana komunikatem ostrzegawczym:

Article Images: man_prov_0.jpg

W celu ustalenia województwa należy wybrać opcję Edit Profile:

Article Images: man_chpass_0.jpg

W sekcji Additional Important Information w pozycji Province wybierzmy z listy właściwe województwo:

Article Images: man_prov_1.jpg

Potwierdzamy wybór wybierając przycisk Update Profile. Informacja w profilu użytkownika uległa zmianie ale, żeby ją zwizualizować należy przeładować stronę, można to zrobić np. przez wybranie przycisku Please, reolad page to refresh.

Article Images: man_prov_2.jpg

idź na początek

Przesyłanie plików ADIF

Moduł przesyłania logów w formacie ADIF jest dostępny z menu Member Navigation (menu jest dostępne po zalogowaniu do systemu):

Article Images: man_adif_0.jpg

Moduł ADIF File Upload jest obszernie opisany w ramach samego modułu.

Opcja Your uploaded history pozwala wyświetlić historię przesłanych plików wraz z liczbą QSOs zaakceptowanych przez FT8SP w każdym pliku:

Article Images: man_adif_1.jpg

idź na początek

Members Navigation

Article Images: man_memb_0.jpg

1 - Zaakceptowane QSOs - wyświetla listę Twoich QSOs wprowadzonych do bazy danych z przesłanych plików logów. Do wyboru są dwie listy: active - QSOs które będą użyte przy wyszukiwaniu potwierdzeń dla stacji DX, used - QSOs które nie będą użyte przy wyszukiwaniu potwierdzeń dla stacji DX z uwagi na fakt, że były one już wykorzystane do potwierdzenia województwa lub stacja DX uzyskała już potwierdzenie w tym województwie i na tym paśmie.

2. - FT8SP Leaderboard - wyświetla listę stacji DX (stacja musi mieć minimum 1 województwo potwierdzone/zaliczone) wraz z aktualnymi osiągnięciami w poszczególnych kategoriach współzawodnictwa. Listę można sortować i przeszukiwać.

3. - SP Leaderboard - wyświetla listę stacji SP (stacja musi mieć minimum jeden punt za zaliczenie województwa stacji DX) wraz z aktualną liczbą punktów. Listę można sortować i przeszukiwać.

4. - Polish Callsigns by Provinces - wyświetla listę znaków stacji SP (zarejestrowanych w FT8SP) z podziałem na województwa.

5. - Logbook Entries by Provinces - wyświetla liczbę QSOs, w bazie danych FT8SP, które mogą być użyte do potwierdzenia łączności dla DX.

6. - Most wanted Provinces & Bands - statystyka przedstawiająca, w ujęciu procentowym, liczbę potwierdzeń dla stacji DX zarówno według województw jak i pasm.

7. - DXCC of FT8SP Members - wyświetla listę podmiotów DXCC dla znków zarejestrowanych w FT8SP. Po wybiraniu z listy danego podmiotu DXCC zostanie wyświetlona lista znaków zarejestrowanych w FT8SP.

8. - FT8SP dBase by Bands - statystyki przedstawiające liczby QSOs ze wszystkich przesłanych dotychczas logów z podziałem na pasma amatorskie. Oddzielnie są ujęte logi stacji SP i stacji DX.

idź na początek

196,657 unique visits