FT8SP System

Incorrect MixW export creates invalid ADIF files for FT8SP. You can use MIX2DX4WIN Converter by SP7DQR to fix the logbook before upload it to FT8SP. 
If you list your FT8SP connections by Accepted QSOs and at the column of band you see NO BAND it means you need to convert your logbook and upload it again.
MIX2DX4WIN is aviable at Download section on FT8SP website.


Eksport z MixW tworzy niepoprawny plik ADIF dla FT8SP. Możesz użyć MIX2DX4WIN Converter autorstwa SP7DQR, aby naprawić dziennik przed przesłaniem go do FT8SP. Jeśli wylistujesz swoje łączności FT8SP opcją Zaakceptowane QSOs i w kolumnie pasma zobaczysz NO BAND, musisz przekonwertować swój logbook i załadować go ponownie. MIX2DX4WIN jest dostępny w dziale Download na stronie FT8SP.