FT8SP System

The look of the callsigns (call/qrp, call/p, call/am, call/m, call/mm) is not crucial for the FT8SP. The script accepts any text in <call> field but properly interpreted are only: /qrp, /p, /m, /am, /mm - like extensions of call.
BTW, here are interesting opinions about /qrp extension: http://www.ok1rr.com


"Łamanie" znaku wywoławczego nie jest istotne z punktu widzenia FT8SP. Jeżeli w przesłanym logu pojawią się znaki łamane przez qrp, p, m, mm, am to skrypt wykasuje te rozszerzenia i zapisze QSO jedynie pod "czystym" znakiem.