FT8SP System

A new module for uploading ADIF files has been implemented.

Please report any problems via PM.


Włączyłem nowy moduł do przesyłania plików ADIF. Zauważone nieprawidłowości proszę zgłaszać przez PM.