FT8SP System

After launching the website, there were a few problems that I need to solve, problems related to the performance of the SQL database and compatibility with ADIF logs. I hope for a quick fix. 

The FT8SP website may be unavailable from time to time.


Po uruchomieniu serwisu pojawiło się kilka problemów które muszę rozwiązać, problemy są związane z wydajnością bazy SQL oraz kompatybilnością z logami ADIF (logi które przesyłacie dają mi możliwość przetestowania parsera dla logów z różnych programów logujących, za co serdecznie dziękuję). Mam nadzieję na szybkie rozwiązanie problemów.

Witryna FT8SP może być od czasu do czasu niedostępna.