FT8SP System

The script analyzing logs in FT8SP is still under development and testing, it will be ready in a few days.


Skrypt rozliczający FT8SP jest nadal rozwijany i testowany, będzie gotowy za kilka dni.