Polish Provinces Award is available to any FT8SP.org.pl members whose uploaded logbooks contains at least one confirmed contact from each of the 16 Polish provinces.

Winners of the FT8SP

SV1AIQ
F5PAC
UR8IDX
SV1FJP
R1AV
EA7HY
HB9MOP
UT0IL
PA1JM
EA5HM
HB9MOZ
I0BYR

Users Online

> Guests Online: 1

> Members Online: 1
sp9wtc

> Total Members: 2,436
> Newest Member: RZ1O

Logbook dBase

FT8SP QOSs dBase
from the Worldfrom Poland
328,8141,084,315
Total(1): 1,413,129
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure.
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored).
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020.

Top 15 - SP Stations

NoCallsignScore
1SP9UPH1133
2SP6SOZ991
3SP1TJ755
4SP6EIY648
5SP4MPH624
6SP6EFY589
7SP4GED571
8SP5BBG430
9SP7WT423
10SQ9EZE382
11SP6DVP382
12SP9RA373
13SP7EWL368
14SP2EUI360
15SP8NFO356
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station.
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP.

FT8SP Satistics

Polish Provinces confirmed by bands

2020.12.14 - release notePrint

 • sq5be
 • 14 Dec 2020
 • Bugs
 • 147 Reads
Bugs

The ADIF specification defines that e.g. in the <NAME> field you can use characters from the range 32-126 (character whose code lies in the range of 32 through 126, inclusive). 

Some Callbooks do not follow this specification and allow characters outside this range to be used. The ADIF parser had a problem with that. The parser has been improved.

New implementation of the FT8SP Rules for SP stationsPrint

FT8SP Award

Information for SP stations only.


Informacja tylko dla stacji z SP.

Skrypt prztwarzające logi (C) został zmieniony. Zmieniony został algorytm naliczajacy punty dla stacji z SP.

2020.11.27 - release notePrint

 • sq5be
 • 27 Nov 2020
 • Bugs
 • 149 Reads
Bugs

Logs with ADIF header where <PROGRAMID> field contained special characters (e.g. ADIF exported from ACLOG) caused an error. Bug fixed.


Logi które w polu <PROGRAMID> nagłówka ADIF zawierało znaki specjalne (np. ADIF z ACLOG) powodowały błąd. Błąd naprawiony.

2020.11.25 - release notePrint

 • sq5be
 • 26 Nov 2020
 • Bugs
 • 98 Reads
Bugs

The configuration of the FT8SP mail server has been improved. The mail server did not forward messages to some e-mail addresses.


Konfiguracja serwera pocztowego została poprawiona. Wcześniej serwer nie dostarczał wiadomości na niektóre adresy email.

126,028 unique visits