Polish Provinces Award is available to any FT8SP.org.pl members whose uploaded logbooks contains at least one confirmed contact from each of the 16 Polish provinces.

Winners of the FT8SP

SV1AIQ
F5PAC
UR8IDX
SV1FJP
R1AV
EA7HY
HB9MOP
UT0IL
PA1JM
EA5HM
HB9MOZ
I0BYR
M0SDY
UT5ZC
I0KTE
YO4NF
LB8OH

Users Online

> Guests Online: 1

> Members Online: 1
DO7OT

> Total Members: 2,487
> Newest Member: SQ4PKO

Logbook dBase

FT8SP QOSs dBase
from the Worldfrom Poland
349,0441,332,819
Total(1): 1,681,863
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure.
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored).
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020.

EOL

The First edition of FT8SP Award Program will finish at 31 November 2021.

Top 15 - SP Stations

NoCallsignScore
1SP9UPH1196
2SP6SOZ1041
3SP1TJ773
4SP4MPH684
5SP6EIY672
6SP6EFY644
7SP4GED601
8SP7WT458
9SP5BBG454
10SP1IT426
11HF1J418
12SQ9EZE412
13SP6DVP393
14SP2EUI389
15SP9RA388
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station.
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP.

FT8SP Satistics

Polish Provinces confirmed by bands

MixW ADIF Export - notePrint

FT8SP System

Incorrect MixW export creates invalid ADIF files for FT8SP. You can use MIX2DX4WIN Converter by SP7DQR to fix the logbook before upload it to FT8SP. 
If you list your FT8SP connections by Accepted QSOs and at the column of band you see NO BAND it means you need to convert your logbook and upload it again.
MIX2DX4WIN is aviable at Download section on FT8SP website.


Eksport z MixW tworzy niepoprawny plik ADIF dla FT8SP. Możesz użyć MIX2DX4WIN Converter autorstwa SP7DQR, aby naprawić dziennik przed przesłaniem go do FT8SP. Jeśli wylistujesz swoje łączności FT8SP opcją Zaakceptowane QSOs i w kolumnie pasma zobaczysz NO BAND, musisz przekonwertować swój logbook i załadować go ponownie. MIX2DX4WIN jest dostępny w dziale Download na stronie FT8SP.

In progress...Print

FT8SP System

The script analyzing logs in FT8SP is still under development and testing, it will be ready in a few days.


Skrypt rozliczający FT8SP jest nadal rozwijany i testowany, będzie gotowy za kilka dni.

New option in Member NavigationPrint

FT8SP Award

From now on, you can see your approved QSOs in the Membership Navigation section.


W sekcji Member Navibation możesz wyświetlić swoje zatwierdzone łączności z przesłanych logów.

Please be patientPrint

FT8SP System

After launching the website, there were a few problems that I need to solve, problems related to the performance of the SQL database and compatibility with ADIF logs. I hope for a quick fix. 

The FT8SP website may be unavailable from time to time.


Po uruchomieniu serwisu pojawiło się kilka problemów które muszę rozwiązać, problemy są związane z wydajnością bazy SQL oraz kompatybilnością z logami ADIF (logi które przesyłacie dają mi możliwość przetestowania parsera dla logów z różnych programów logujących, za co serdecznie dziękuję). Mam nadzieję na szybkie rozwiązanie problemów.

Witryna FT8SP może być od czasu do czasu niedostępna.

180,410 unique visits