Polish Provinces Award is available to any FT8SP.org.pl members whose uploaded logbooks contains at least one confirmed contact from each of the 16 Polish provinces.

Winners of the FT8SP

SV1AIQ
F5PAC
UR8IDX
SV1FJP
R1AV
EA7HY
HB9MOP
UT0IL
PA1JM
EA5HM
HB9MOZ
I0BYR
M0SDY
UT5ZC
I0KTE

Users Online

> Guests Online: 1

> Members Online: 0

> Total Members: 2,471
> Newest Member: RX3DRC

Logbook dBase

FT8SP QOSs dBase
from the Worldfrom Poland
358,5001,260,031
Total(1): 1,618,531
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure.
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored).
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020.

Top 15 - SP Stations

NoCallsignScore
1SP9UPH1184
2SP6SOZ1027
3SP1TJ773
4SP4MPH668
5SP6EIY665
6SP6EFY628
7SP4GED594
8SP5BBG451
9SP7WT449
10SP1IT423
11HF1J415
12SQ9EZE408
13SP6DVP390
14SP9RA383
15SP2EUI382
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station.
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP.

FT8SP Satistics

Polish Provinces confirmed by bands

New statisticsPrint

FT8SP Award

News Images: dbase_bands.pngAll QSOs sorted according to amateur bands.

Statistics aviable at Member Navigation/FT8SP dBase by Bands


Udostępnione zostały statystyki obrazujące podział dotychczas przesłanych łączności z uwzględnieniem pasma.

Statystyki są po części odpowiedzią na pytanie dlaczego takie a nie inne pasma zostały przyjęte dla kategorii All bands.

Statystki są dostępne z menu Member Navigation/FT8SP dBase by Bands

New optionPrint

FT8SP System

News Images: email_about_awards.pngNew option is available in the Edit Profile. From now you can receive information about your Awards via email. Choose Email about Awards - YES to receive emails. By default this option is set to No (for already registered accounts).

2021.01.20 - release note (D v.3.02)Print

  • sq5be
  • 20 Jan 2021
  • Bugs
Bugs

I added a function to correct (add) the <BAND> field in ADIF files exported from MixW.

I deleted all QSOs where the field <BAND> was empty - they were useless for FT8SP (4506 total).

List of stations that had QSOs with empty <BAND> field [updated] => please upload your MixW logs again.


Dodałem funkcję automatycznej korekty plików ADIF wyeksportowanych z MixW.

Wykasowałem z bazy danych FT8SP wszystkie QSOs z pustym polem <BAND> - były bezużyteczne dla FT8SP (w sumie było 4506 takich rekordów).

Dla ułatwienia zamieszczam listę stacji które miały rekordy z pustym polem <BAND> [lista uaktualniona] => prześlij proszę swoje logi z MixW ponownie.

New ADIF UploaderPrint

FT8SP System

A new module for uploading ADIF files has been implemented.

Please report any problems via PM.


Włączyłem nowy moduł do przesyłania plików ADIF. Zauważone nieprawidłowości proszę zgłaszać przez PM.

165,171 unique visits