Polish Provinces Award is available to any FT8SP.org.pl members whose uploaded logbooks contains at least one confirmed contact from each of the 16 Polish provinces.

Winners of the FT8SP

SV1AIQ
F5PAC
UR8IDX
SV1FJP
R1AV
EA7HY
HB9MOP
UT0IL
PA1JM
EA5HM
HB9MOZ
I0BYR
M0SDY
UT5ZC
I0KTE
YO4NF
LB8OH
M7WLK

Users Online

> Guests Online: 1

> Members Online: 0

> Total Members: 2,495
> Newest Member: SV8DCY

Logbook dBase

FT8SP QOSs dBase
from the Worldfrom Poland
357,2121,373,790
Total(1): 1,731,002
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure.
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored).
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020.

EOL

The First edition of FT8SP Award Program will finish at 30 November 2021.
Printed certificates you can order to 31 December 2021.

The Second edition of FT8SP Award Program is in my plan. More details about it I will publish at beginning of 2022.

Top 15 - SP Stations

NoCallsignScore
1SP9UPH1215
2SP6SOZ1054
3SP1TJ779
4SP4MPH693
5SP6EIY677
6SP6EFY659
7SP4GED606
8SP7WT466
9SP5BBG457
10SP1IT428
11HF1J421
12SQ9EZE415
13SP2EUI398
14SP6DVP394
15SP9RA392
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station.
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP.

FT8SP Satistics

Polish Provinces confirmed by bands

New statisticsPrint

FT8SP Award

News Images: dbase_bands.pngAll QSOs sorted according to amateur bands.

Statistics aviable at Member Navigation/FT8SP dBase by Bands


Udostępnione zostały statystyki obrazujące podział dotychczas przesłanych łączności z uwzględnieniem pasma.

Statystyki są po części odpowiedzią na pytanie dlaczego takie a nie inne pasma zostały przyjęte dla kategorii All bands.

Statystki są dostępne z menu Member Navigation/FT8SP dBase by Bands

New optionPrint

FT8SP System

News Images: email_about_awards.pngNew option is available in the Edit Profile. From now you can receive information about your Awards via email. Choose Email about Awards - YES to receive emails. By default this option is set to No (for already registered accounts).

2021.01.20 - release note (D v.3.02)Print

  • sq5be
  • 20 Jan 2021
  • Bugs
Bugs

I added a function to correct (add) the <BAND> field in ADIF files exported from MixW.

I deleted all QSOs where the field <BAND> was empty - they were useless for FT8SP (4506 total).

List of stations that had QSOs with empty <BAND> field [updated] => please upload your MixW logs again.


Dodałem funkcję automatycznej korekty plików ADIF wyeksportowanych z MixW.

Wykasowałem z bazy danych FT8SP wszystkie QSOs z pustym polem <BAND> - były bezużyteczne dla FT8SP (w sumie było 4506 takich rekordów).

Dla ułatwienia zamieszczam listę stacji które miały rekordy z pustym polem <BAND> [lista uaktualniona] => prześlij proszę swoje logi z MixW ponownie.

New ADIF UploaderPrint

FT8SP System

A new module for uploading ADIF files has been implemented.

Please report any problems via PM.


Włączyłem nowy moduł do przesyłania plików ADIF. Zauważone nieprawidłowości proszę zgłaszać przez PM.

196,688 unique visits